Het Atman-project - Matig

De voorkant van het boek met de titel : Het Atman-project
35,00
  • TitelHet Atman-project
  • EAN9789063254193
  • Uitgave vormHardcover
  • ConditieMatig
  • Let op: hardcover boek in prima conditie maar met potloodstrepen door het hele boek

Ken Wilber geldt op dit moment als de belangrijkste theoreticus van de transpersoonlijke psychologie. Deze stroming in de psychologie probeert de inzichten van de spirituele tradities uit Oost en West te gebruiken om een volledig beeld van de mens op te stellen, waarin met name de spirituele dimensie een centrale plaats krijgt toebedeeld. In dit boek richt Wilber zich op de ontwikkelingspsychologie.
De westerse psychologie heeft de ontwikkeling beschreven van het pasgeboren kind tot aan de zelfstandige, rationeel denkende volwassene. De oosterse psychologie spreekt over ontwikkelingen die zich daarna nog kunnen afspelen, als de juiste voorwaarden daartoe aanwezig zijn. Voegen we deze twee gebieden samen, dan ontstaat een tamelijk volledig beeld van de ontwikkelingsmogelijkheden van de mens.
In Het Atman-project wordt een dergelijk compleet beeld geschetst, op een manier die zowel wetenschappelijk verantwoord is als eigenzinnig. Wilber introduceert daarbij een geheel nieuwe terminologie, met behulp waarvan niet alleen de verschillende stadia van ontwikkeling treffend beschreven kunnen worden, maar ook de mechanismen, die aan ontwikkeling ten grondslag liggen, kunnen worden opgehelderd. Zeiden is zoveel kennis over de persoonlijke en transpersoonlijke ontwikkeling van de mens in een boek samengebracht.