Bewustzijn als basis - Goed

  • TitelBewustzijn als basis
  • SchrijverS. Kicken
  • EAN9789060206348
  • Uitgave vormPaperback
  • Uitgever
  • Verschenen
  • Prijs

    € 9,95

Conditie: Goed
Conditie omschrijving:
Als nieuw ongeschonden gaaf als cadeau
In Bewustzijn als basis beschrijft Sef Kieken het bewustzijn als algemeen perspectief, dat eenheid en samenhang kan brengen tussen de verschillende wetenschappen, de religie, en de filosofie, maar dat ook een uitweg kan bieden uit de huidige wereldcrisis. Het bewustzijn is daarbij het verbindende element, omdat het de basis is van alle denken, kennen, voelen, gewaarworden, ervaren, handelen, willen, De Wereldcrisis is volgens de auteur in wezen een crisis in het bewustzijn, die voortkomt uit het dualistische denken dat tegenstellingen en conflicten schept. De tijd is dus rijp voor een holistische visie die uitgaat van de eenheid van de werkelijkheid, inclusief de mens die deze werkelijkheid waarneemt. Recente ontwikkelingen in verschillende wetenschappen, vooral in de quantumfysica, de parapsychologie en de transpersoonlijke psychologie, wijzen ook in deze richting. Er ontwikkelt zich een synthese waarin wetenschap en religie, westerse en oosterse inzichten samenkomen. Onder anderen Fritjof Capra, Marilyn Ferguson en Ken Wilber doen op dit gebied baanbrekend werk. Een wetenschap van het bewust zijn, die zowel het rationeel-wetenschapelijke denken als innerlijke en meditatieve ervaringen omvat, draagt bij tot deze synthese. Parallel met deze wetenschappelijke revolutie vindt er een bewustzijnsrevolutie plaats met als belangrijkste gangmakers Osho (Bhagwan Sfiree Rajneesh), Krishnamurti, Maharishi, Mahesh, Yogi en Sri Da Kalki (Da Free John). Samen kunnen deze revoluties, waarvan dit boek in kort bestekgetuigenis aflegt, de weg banen naar e en nieuwe cultuur. Dit boek kan worden gezien als een inleiding tot en een overzicht van het 'New Age'-denken in wetenschap en religie, In een heldere en bondige stijl weet de auteur sleutelideeën van deze tijd te verduidelijken en inzichtelijk te maken.
Zin in BoekenMenu0€0,00