Yoga journal - Ramsj

De voorkant van het boek met de titel : Yoga journal
7,993,50
  • TitelYoga journal
  • EAN8901049064867
  • ConditieRamsj
get acqyainted with the myiad forms of Yoga as you explore ist evolution and practice teh world over.Besides drawing you to its therapeutic purposes, yoga does more wonders toe your inner consciencethan you can ever imaginel Explore the significance of Yoga in knowing more about yourself, the divine and the purpose of life.Deep rooted in Yoga is the journy of selfdiscovery, union with the divine and better understanding of the cosmic forces that influence life and survival on Earth. The essence of Yoga lies in tapping yourlatent potential and helping you become aware of your immense capabilities to achieve your gaal. Prepping you for the exciting voyage are the six sections on Hatha,raja,Jnano, Bhakti Karma and Therapeutic Yoga. As a value addition each page in the handy notebook is accompanied with interesting footnotes on the different forms of Uoga and iet benefits to your body and soul.Make Yoga a way of life as you jot down your daily views and opinions in this book! Maak kennis met de myia de vormen van yoga terwijl je je evolutie onderzoekt en de wereld beoefent. Naast dat je je naar zijn therapeutische doeleinden laat trekken, doet yoga meer wonderen voor je innerlijke geweten dat je je kunt verbeelden Ontdek de betekenis van yoga in meer weten over jezelf, het goddelijke en het doel van het leven. Diepgeworteld in Yoga is het kluister van zelfontdekking, vereniging met het goddelijke en beter begrip van de kosmische krachten die het leven en overleven op aarde beïnvloeden. De essentie van yoga ligt in het aftappen van je potentiële potentieel en om je bewust te worden van je immense vermogens om je gaal te bereiken. Je wordt voorbereid op de spannende reis en bevat de zes delen over Hatha, raja, Jnano, Bhakti Karma en Therapeutische Yoga. Als een toegevoegde waarde wordt elke pagina in het handige notitieblok vergezeld van interessante voetnoten over de verschillende vormen van Uoga en iet-voordelen voor lichaam en geest. Maak van yoga een manier van leven terwijl je je dagelijkse opvattingen en meningen in dit boek noteert!