Verslag bijeenkomst over non-dualiteit Lie Hoogenberk

Lie Hoogenberk bij Zin in Boeken

Lie Hoogenberk bij Zin in Boeken

Vrijdag 20 november 2015 vond er de bijeenkomst over non-dualiteit plaats bij Zin In Boeken. Aanleiding was de komst van Lie Hoogenberk.

De winkel was gezellig gevuld en er heerste bij voorbaat een ontspannen sfeer. Inmiddels ben ik zeer bekend met het onderwerp en heb ik vele bijeenkomsten meegemaakt en zelf gesprekken gevoerd over non-dualiteit. Als geen ander weet ik hoe paradoxaal het is om over het onuitsprekelijke te spreken. Elk woord wil uitgesproken worden en tegelijkertijd voelt het ongemakkelijk, omdat elk woord over dit onderwerp het onderwerp niet kan bevatten. Non dualiteit is op zichzelf geen nieuwe leer. Het gaat over exact dat wat is, niet meer, niet minder en zo opende Lie de bijeenkomst, met rust, met stilte, met dat wat is. De mimiek van Lie leek het woordloze reeds uit te drukken in woorden, maar dan nog niet uitgesproken, nog niet geboren wordend, woorden in de knop.

Zoals het gaat in de natuur, is alles in potentie aanwezig en als in de baarmoeder rijpend tot het ontluikt in een geboren worden. Zo ook kwamen de eerste woorden zacht en helder de ruimte in. Het bleef stil. Lie vertelde met als steeds terugkerende metafoor de boom. De boom zonder oordeel, zonder motief zijnde in zijn omgeving, of als een pasgeborene open en ontvankelijk en ziende de nieuwe wereld zonder enig idee erover. Deze non-duale toestand overkwam Lie zonder enig zoeken, zonder enige kennis over dit onderwerp tijdens een samenzijn met haar moeder. De identificatie viel plotseling van haar af. Met een nieuwe open blik kon ze zien wie zij zelf en haar moeder werkelijk is. “We zijn allemaal ‘dat’, het ene, dat in alles is” De ruimte, de rust, de stilte tussen de zachte woorden liet het concept-loze zinken.

Lie is een levende uitdrukking van ‘dat’. Openhartig, eerlijk, kwetsbaar, als een wuivende bamboe buigzaam en daarmee krachtig onvernietigbaar en direct een binnenkomende levende overdracht. Lie wijkt niet voor het mysterie en maakt er geen leer van. “Ik weet het ook niet” en toch lichten gedachten in haar op om uitgesproken te worden. Woorden die als regendruppels vallend van de takken op de gevallen bladeren weer verstillen. Terwijl ze zittend, sprak en zweeg, hoorde ik haar luisteren naar de stilte die woordloos in haar spreekt. In de stilte en in dat luisteren vind ik haar en weet dat ze hierin authentiek uitdraagt wat reeds is.

Zin In Boeken heeft wederom een podium geboden aan een medemens die ons liefdevol het onnoembare spiegelt en wat mij betreft zie ik Lie graag terug bij Zin In Boeken, desnoods in stilte als de bron van woorden bij haar stil is komen te vallen.

auteur: Dick Schreinders

Satsang met Han van den Boogaard.

“We gaan vanavond praten over dat-waarover-niets-te-zeggen-valt, maar dat meer dichtbij is dan alles wat we kunnen bedenken. Wat is dat?” Korte stilte…… “…….Zijn, dat is hoe we het noemen”

Dit is het begin van een prachtige avond waar serieus wordt gesproken over wat ons tegenhoudt om, ja: om wat eigenlijk? Een winkel vol met zoekers, maar naar wat? Han verwoordt dat het zoeken de persoon of het ego in stand houdt. Persoonlijke ontwikkeling is ook een illusie, er is geen persoon en ontwikkeling is ook niet aan de orde. Hier-Dit-Nu: dat is het enige waar we zeker van zijn en als we ons daaraan houden is er geen probleem, nooit en nergens. Er is soms een stilte tijdens de satsang, maar die stilte is bevestigend, dan hoeft er even niets gezegd te worden: rust.

De regen tikt tegen de ramen en op het dak: “Het Ene dat zichzelf hoort,” weet Han en meer hoeft er niet gezegd te worden.

Eén aantekening van de eigenaar van Zin in Boeken dan toch nog even. Zin in Boeken, centrum voor Persoonlijke Ontwikkeling en Zingeving. Han antwoordt bevestigend op de vraag van John, een van de eigenaren: “Inderdaad het persoonlijke bestaat niet, ontwikkeling ook niet en zingeving is ook maar een gedachte. Waarvan akte 🙂